Çalıştığım markalar için ve merak ettiğim tüm ürünleri YouTube kanalımda inceliyorum. Ayrıca  kanalımda ürünler hakkında rehber videolar hazırlıyorum.

For the brands I work for and all the products I'm curious about I review on my YouTube channel. I also make tutorial videos about products on my channel.

Marka elçisi olduğum veya birlikte çalıştığım markaların sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere video içerikleri hazırlıyorum.

I prepare video content to be posted on the social media accounts of brands I am a brand ambassador for or work with.

Çalıştığım markalar için her ay canlı yayınlar veya etkinlikler düzenleyerek, ürünler hakkında bilgi ve eğitim veriyoruz. Ayrıca ücretli veya ücretsiz workshop ve eğitimler düzenliyorum.

I organize live streams or events every month for the brands I work with, and provide information and training about the products. I also organize paid or free workshops and trainings.

İstanbul içi; hem yeni yerlerde fotoğraf çekmek hem de farklı çekim yöntemleri öğrenmek isteyenler için şehir içi fotoğraf gezileri düzenliyorum.

In Istanbul; I organize in city photo trips for those who want to shoot photos in new places and learn different shooting methods.